Parcijalne masaže

Parcijalne masaže

Pružaju mogućnost da sami izaberete i stavite akcenat na delove tela koje želite da budu tretirani. Takodje vremenski možete sami rasporediti masažu na pojedine delove tela, izabrati vrstu masaže koja vama najviše odgovara i time ugoditi ličnim potrebama.

They provide oportunity to choose and place the emphasis on body parts that you want to be treated. Also you can arrange time and assign yourself massage on certain body parts, choose the type of massage that best suits you and thus satisfy personal needs.

Kontaktirajte nas

Ul.Kosančićeva bb, Gradski stadion Zapadna tribina, Novi Pazar

+381(0)69 33 620 22

medisportnp@gmail.com